Centric Health - Business Controller - sterke groeistrategie - meebouwen aan succes én betere zorg

Meer details
Lopende procedure

Wat doe je?

Samen werken aan de zorg van morgen. Dat is wat ze bij Centric Health doen. In de Centric Health praktijk van de (nabije) toekomst monitoren patiënten actief hun eigen gezondheid, (digitale) triage helpt hen om te bepalen of een bezoek aan de huisarts gewenst is. Ze maken online of telefonisch afspraken die via een videoconsult, chat, telefonisch of fysiek plaatsvinden. Afhankelijk van wat nodig is. De combinatie van persoonlijke zorg en e-health faciliteiten bevordert een effectieve behandelrelatie. Het ontzorgt specialisten en praktijkmedewerkers tegelijk van niet-patiëntgebonden taken. Met als gevolg meer tijd om te doen waar ze goed in zijn: kwalitatieve patiëntenzorg.

Centric Health is in Ierland al zeer succesvol gebleken en is sinds 2019 actief in Nederland. Op dit moment zijn er vijf praktijken aangesloten en hebben ze de ambitie om jaarlijks te verdubbelen. Om die groeistrategie kracht bij te zetten, is er een sterke behoefte aan (financieel en operationeel) inzicht én scherpe analyses over de performance van de organisatie. Dat is precies wat de nieuwe Business Controller gaat doen! In deze rol ben je de rechterhand van de CFO en werk je nauw samen met het core team; de CEO, Commercieel Manager, Operations Manager, Praktijkmanagers en wanneer nodig met de praktijken zelf. In deze fase zal je wanneer nodig ook nog aanspreekpunt zijn voor de accountant voor informatievoorziening en het begeleiden van audits. Het ligt in de lijn der verwachting dat met de verdere groei het team zal worden versterkt met een Financial Controller die dit over zal pakken.

Als Business Controller speel je een belangrijke rol in het onderbouwen en door vertalen van het strategisch plan naar een solide budget en forecast. Het is van belang dat je inzicht geeft in de performance van de organisatie, zowel financieel als operationeel, op praktijk- en totaalniveau. Om dit zo goed mogelijk in beeld te brengen, te tracken én vervolgens jouw analyses daarop los te kunnen laten, zal je allereerst de huidige rapportagestructuur verder moeten uitbouwen. In nauwe samenwerking met de business bepaal je de KPI’s en core drivers en waar mogelijk ontwikkel je customized dashboards voor de verschillende stakeholders. Je verzorgt de periodieke managementrapportages, incl. een uitgebreide variantie analyse, trends, kansen en risico’s die je ziet, zowel richting het NL management als richting het hoofdkantoor in Ierland. Tijdens de business reviews bespreek je dit met het NL management, denk je actief mee welke impact dit heeft op de business en onderbouw je hun vraagstukken met scenario-analyses, financiële modellen en (markt) analyses waar nodig.

GOOD TO KNOW...

Door de huidige groeifase van Centric Health zal je veel betrokken zijn bij strategische projecten, waarvan een groot deel gericht is op nieuwe acquisities. Je ondersteunt de Commercieel Manager in M&A trajecten, o.a. met data/markt analyses, (financial) due dilligence, opstellen van (post acquisition) proforma P&L’s, optimalisatie- en synergie mogelijkheden.

Hiernaast is er in deze ondernemende setting nog zó veel ambitie en innovatie, dat we je graag betrekken bij nieuwe ideeën rondom betere en efficiëntere zorg. Hoe we de specialisten en praktijk medewerkers nog meer in hun kracht kunnen zetten én hoe we daarbij gebruik kunnen maken van de digitale innovaties die er zijn. Niet alleen in de business case fase, maar ook bij de implementatie, de inrichting van de financiële & analytische kant en de lessons learned die hieruit voortvloeien.

Wie ben jij?

Jij staat het liefst midden in de business en bent nieuwsgierig naar alles wat er speelt. Je hebt een sterke financiële en analytische basis, weet problemen te signaleren en oplossingen te vinden die naadloos aansluiten bij de ambities en strategie van de organisatie. Je hebt veel oog voor detail, zonder hierbij de grote lijnen uit het oog te verliezen. Jij durft snel te schakelen en mee te bouwen, bent proactief in het geven van gevraagd en ongevraagd advies en niet bang om vooruit te kijken voordat de rest het doet.

“Wat ons verbindt bij Centric Health is de sterke motivatie om te innoveren. Innoveren in het zorgsysteem door te digitaliseren, professionaliseren en consolideren, waardoor er tijd vrijkomt voor wat er echt toe doet: patiëntenzorg. Als Business Controller moet je je onze business echt eigen willen maken en mag je je gevraagd en ongevraagd bemoeien met alle facetten van de business Daarbij is het van belang dat je een bepaalde sensitiviteit in je hebt en dat je communicatief en tactisch sterk bent. Dat je in staat bent sterke relaties op te bouwen met iedereen binnen de organisatie, van de Praktijkmanagers tot de Commercieel Manager, hen kan ondersteunen, adviseren en hen (wanneer nodig) ook durft te challengen.”

  • Master (WO) of soortgelijke aanvullende opleiding op gebied van Economie, Accountancy, Bedrijfskunde of Bedrijfseconomie.
  • Minimaal 5 jaar ervaring als (Business) Controller of binnen Finance consultancy (M&A)
  • Enige ervaring in werken in een setting met een Equity Partner is gewenst
  • Sterke Excel skills, bij voorkeur kennis van BI tooling en goede basis binnen (Financial & Business) Control
  • Sterke communicatieve vaardigheden (zowel in het Nederlands als in het Engels), verbindende en overtuigende persoonlijkheid
  • Zelfsturend; in staat om verantwoordelijkheid te nemen en prioriteiten te bepalen
  • Organisatiesensitief, kan goed luisteren, durft vragen te stellen en anderen op een constructieve manier te challengen
  • Pragmatisch en oplossingsgericht: gericht op het zo goed mogelijk ondersteunen van de ambitie en strategie van de organisatie

Meer over Centric Health

Centric Health is een organisatie die in 2003 door twee artsen in Ierland is opgericht en sinds 2019 in Nederland actief is. In praktijken die bij Centric Health zijn aangesloten, staan de eigen regie van de patiënt en de professionele autonomie van medewerkers centraal. Alle faciliteiten zijn volledig geïntegreerd, met slimme connecties tussen online en offline processen. Centric Health heeft meer dan 60 praktijken in Ierland en zijn hier onder de naam Centric Health Nederland actief. In de korte tijd hebben vijf huisartsenpraktijken voor Centric Health gekozen. Dat aantal gaan ze de komende jaren kwalitatief uitbreiden.

De huisartsenzorg stond een tijd stil op het gebied van digitalisering, maar maakt nu een inhaalslag. De behoefte komt vooral van patiënten. Patiënten willen meer zelfregie, gaan online te rade, hebben inzagerecht, gebruiken online diensten en worden steeds onafhankelijker van de fysieke praktijk. Tegelijk winnen multidisciplinaire processen aan efficiency door de digitale omslag. Online oriënteren, e-consult, foto’s uploaden, lab-uitslagen aanvragen e.d. zijn al lang geen toekomstmuziek meer.
“Covid-19 heeft gebruik van online tools versneld. Dat moeten we vasthouden”

In de Centric Health praktijk van de (nabije) toekomst monitoren patiënten actief hun eigen gezondheid, (digitale) triage helpt hen om te bepalen of een bezoek aan de huisarts gewenst is. Ze maken online of telefonisch afspraken die via een videoconsult, chat, telefonisch of fysiek plaatsvinden. Afhankelijk van wat nodig is. De combinatie van persoonlijke zorg en e-health faciliteiten bevordert een effectieve behandelrelatie. Het ontzorgt praktijkmedewerkers tegelijk van niet-patiëntgebonden taken. Met als gevolg: meer tijd voor patiëntenzorg.

Centric Health helpt praktijken toekomstbestendig te maken. Met optimale ondersteuning van het zorgproces, door gecombineerde offline en online oplossingen. Zonder dat de praktijken moeten inleveren op klinische of professionele autonomie.

Salaris

Marktconform.

Publish date

20.12.2021

Contact

Verbokkem