Tech savvy Revenue Controller bij digital health scale-up Quin

Meer details
Lopende procedure

Wat doe je?

Wij zijn op zoek naar een scherpe en ondernemende Revenue Controller die actief mee kan bouwen aan en impact wil maken op de strategische groei van Quin. Deze rol gaat zich richten op het managen, optimaliseren en automatiseren van één van de core processen binnen Quin, namelijk Revenue Control, beginnend met het de revenue stream vanuit het huidige business model van Quin Dokters. Kortgezegd ga jij ervoor zorgen dat alle declarabele activiteiten die de praktijken uitvoeren zo efficiënt mogelijk worden gedeclareerd aan de verzekeraars, zodat de “revenue” (omzet/vergoeding) zo volledig en snel mogelijk binnenkomt. Het is jouw taak om de strategische groei in praktijken en in aantal patiënten (zowel organische groei alsmede door acquisities) te faciliteren door schaalbare, efficiënte en uniforme (werk)processen op te zetten en uit te rollen.

Je start met het in kaart brengen van de huidige structuur en tooling. Van de brondata in HIS (Huisarts Informatie Systeem) en de export naar VIP Calculus waar de controle wordt gedaan tot de upload in VECOZO, het (gezamenlijke) internetportaal van de zorgverzekeraars. Je maakt je de LHV declareerwijzer 2021 eigen, waarin de wet & regelgeving vanuit de NZa wordt toegelicht. Ondersteund door de medewerker revenue control die verantwoordelijk is voor de operationeel uitvoering van de zorgadministratie, review je doorlopend de processen en onderzoek je de mogelijkheden om deze te automatiseren en uniform neer te zetten. Hierbij stel je vragen als: “wat wordt er geregistreerd aan declarabele activiteiten in HIS?”, “wat mag je declareren en is deze definitie binnen elke praktijk hetzelfde?”, “hoe controleer je de juistheid van de registratie?, “welke controls kan ik inbouwen?”, “wat is het moment van declaratie?”, “hoe kunnen we handmatige werkzaamheden automatiseren via (uniforme) vastlegging?” en “hoe borg ik dat alle handelingen daadwerkelijk gedeclareerd worden?”. Vanuit daar ben jij zélf verantwoordelijk voor het neerzetten van het (nieuwe) proces en liaison voor de regiomanagers en praktijken om hen te coachen en begeleiden in de procesverandering. Je stelt KPI’s op om te kunnen sturen op de (revenue) performance (per praktijk, cluster en overall), zoals het aantal declaraties, doorlooptijd (order to bill), DSO/gemiddelde vergoedingstermijn, percentage afwijzingen vanuit de verzekeraar, reden van afwijzing en tijdsduur afwijzing tot oplossing. Door inzicht hierin te krijgen, creëer je een ‘benchmark’ waardoor varianties per praktijk duidelijk worden. De uitkomsten en inzichten bespreek je met het regiomanagement en de praktijken, zodat je (samen) op maat kan bijsturen op een zo efficiënt mogelijk proces, waarbij de volledigheid van de omzet gewaarborgd wordt.

Quin is ervan overtuigd dat je door het efficiënter inzetten van specialisten nóg betere zorg en aandacht voor de patiënt kan bieden. Dit faciliteren zij op meerdere manieren: enerzijds door alle niet medische werkzaamheden van de Quin praktijken over te nemen en anderzijds door het ontwikkelen van digitale oplossingen, zoals de mogelijkheid voor een video consult en een app/platform (“symptoomchecker” - verbetert en automatiseert een gedeelte van de diagnostisering met behulp van artificial intelligence). Maar ook met behulp van inzicht in de operationele performance en (variantie)analyses helpt Quin de praktijken hun zorg op een zo kwalitatief en efficiënt mogelijke manier in te richten. Hierbij gaat de Revenue Controller een belangrijke rol spelen. Hoewel het zo volledig en efficiënt mogelijk binnenkrijgen van de omzet natuurlijk erg belangrijk is, is dit zeker niet het enige doel van de positie. Als het proces goed staat, zal je namelijk veel waardevolle data kunnen verkrijgen over de operationele performance van de praktijken, door verschillende data bronnen met elkaar te combineren.

De filosofie van Quin is het leveren van steeds betere kwalitatieve zorg door innovatie en efficiëntie. De toekomstvisie die hierbij past, is dat van een “Volume naar Waarde” model. In plaats van de individuele declarabele handelingen te facturen, willen zij overstappen naar een “fixed fee” model: een vastgestelde vergoeding per patiënt per jaar, waarbij de Quin praktijken de beste zorg zo efficiënt mogelijk leveren. Om dit te kunnen doen is inzicht in de operationele performance, productiviteit en de ‘kostprijs’ essentieel. En moet de revenue keten & tracking hier opnieuw op worden ingericht.

GOOD TO KNOW...

Naast het huidige business model van Quin Dokters (de huisartsenzorg), is Quin bezig met het uitrollen van nieuwe business modellen. Onder andere de Diagnose en Indicatiestelling (zorgpaden). Als Revenue Controller ben jij in de lead om deze nieuwe revenue streams en processen in te richten binnen Quin, de revenue analytics functie hiervoor op te zetten én hier de business actief op te sturen.

Wie ben jij?

Je bent kritisch en tegelijkertijd servicegericht. Je hebt een proactieve instelling en we moeten je eerder afremmen dan motiveren. Je houdt van pionieren, staat open voor nieuwe perspectieven en gaat graag de uitdaging aan om Quin én jezelf verder te ontwikkelen.

“We zijn een jonge en hard groeiende organisatie. Dit zorgt voor zeer korte communicatielijnen waarbinnen je grote impact kan hebben op operationeel en strategisch niveau. We streven naar vernieuwing binnen de zorg door te investeren in technologische innovaties, en specifiek om de beste service en sturing te bieden aan de Quin Dokters praktijken en de ontwikkeling van het platform. Het neerzetten van schaalbare en efficiënte processen en de operationele insights die voortkomen uit jouw benchmarks en analyses zijn hiervoor van groot belang.

Als financial binnen Quin is het wel belangrijk om te weten dat het leveren van de beste zorg voorop staat en daar nooit compromissen op worden gemaakt. Door innovaties in de zorg, inzicht en advies wordt ervoor gezorgd dat de beste zorg op een zo efficiënt mogelijke manier wordt geleverd. Nummers zijn én blijven altijd mensen – en de beste zorg staat op nummer 1.”

  • Afgeronde relevante opleiding op HBO/WO niveau
  • Minimaal 3-5 jaar ervaring in een proces & data-gedreven, analytische positie of binnen consulting; bij voorkeur binnen een (commerciële) organisatie met (complexe) O2C structuur/B2B structuur
  • Ervaring met optimaliseren van (deel)processen binnen finance (f.e. O2C/P2P) en/of implementatie van systemen is een pré
  • Ervaring en/of affiniteit met verschillende operationele (bron) systemen en bij voorkeur BI tooling (Qlikview, Tableau of PowerBI)
  • In staat om in processen & ketens te denken (end to end) en middels data technieken waardevolle inzichten te halen uit verschillende bronsystemen
  • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
  • Sterk ontwikkeld analytisch en cijfermatig inzicht
  • Communicatief sterk, empathisch, open en toegankelijke persoonlijkheid; in staat op relaties op te bouwen met de praktijken
  • Nieuwsgierig, transitiegericht en de drive om verder te groeien
  • Humor, positief ingesteld en gericht op samenwerken

Meer over Quin

Quin is een spin-off van Bergman Clinics en is gericht op het toekomstbestendig maken van de huisartsenzorg door het integreren van digitale, data gedreven oplossingen in het gehele zorgpad; van klacht en diagnose- en indicatiestelling tot behandeling en monitoring van het behandelresultaat. Aangesloten huisartsenpraktijken combineren digitale zorg met fysieke huisartsenzorg. De digitale zorg gebeurt onder meer via een app die gebruikers toegang geeft tot bijvoorbeeld een symptoomchecker en videoconsulten. In Nederland zijn er op dit moment 12 Quin Dokters praktijken met 50.000 aangesloten patiënten, die de digitale innovaties van Quin al hebben geïmplementeerd of zullen implementeren. Deze digitalisering in de huisartsenzorg moet leiden tot meer zelfregie, beslis ondersteunende informatie voor patiënten, efficiëntie en een betere toegankelijkheid van de huisarts. Ook zal Quin objectieve en gerichtere verwijzingen van huisarts naar specialist faciliteren door diagnostische tools aan te bieden.

De investering in Januari 2021 door Partners in Equity is verhoudingsgewijs een van de grootste Series A-investeringen in een Nederlandse tech start-up van de laatste jaren. Ids van der Weij, partner bij PiE: “Quin heeft een zeer veelbelovend concept, dat nu al zijn waarde laat zien. Het bedrijf zet hele grote stappen in een sector waarin digitalisering hét antwoord is op de grote werkdruk en op het verlenen van de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plek. Quin verwacht dat met digitale, dat gedreven oplossingen het aantal niet-noodzakelijke huisartsbezoeken en doorverwijzingen significant kan dalen en daarmee uiteindelijk de druk op het totale zorgstelsel. Wij zien heel veel potentie en daarom stappen we er met zo’n omvangrijk bedrag in”.

Naast het uitbreiden van het Quin Dokters platform door de acquisitie van nieuwe huisartsenpraktijen waardoor het aantal aangesloten patiënten naar 200.000 zal gaan, zal Quin in de komende periode zijn app en het achterliggende platform met data gedreven zorgpaden verder uitbouwen en beschikbaar stellen aan huisartsenpraktijken in Nederland. “Verder hebben we met de recente investering de mogelijkheid om de stap naar het buitenland voor te bereiden, waarbij we in eerste instantie naar Duitsland kijken. De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel, dus het is cruciaal dat we nu kunnen versnellen”, zegt Bart Malenstein, oprichter en CEO van Quin.

Afbeeldingsresultaat voor quin huisartsen

Meer over Quin:

Quin - Join us in revolutionizing healthcare (youtube)

Persbericht Quin: 'Digitale zorgaanbieder Quin haalt forse investering van 25 miljoen euro op'

Artikel FD: 'Adyen investeerder steekt €25 mln in zorgstartup Quin'

salaris

Marktconform

Publish date

02.06.2021

Contact

Verbokkem